Poskytnuté informace

Vyřízené žádosti o informace a zveřejněné odpovědi  dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím