Správa obce

Zastupitelstvo obce

Složení zastupitelstva, termíny jednání, zápisy a usnesení.

Výbory zastupitelstva

Složení jednotlivých výborů, jejich náplň a jednací řád. 

Projekty

Projekty v obci s cílem zlepšit infrastrukturu, poskytovat lepší služby občanům a podporovat ekonomický a sociální rozvoj.

Veřejné zakázky, poptávky

Vyhlášené zakázky obce, poptávková řízení na dodávky služeb a zboží.

Úřední deska

Místo pro právní předpisy, rozhodnutí, důležité dokumenty a informace  povinně zveřejňované obcí.

Hospodaření obce

Schválený rozpočet, rozpočtová opatření a výkazy hodnocení plnění rozpočtu.

Vyhlášky a nařízení

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí jsou místní právní předpisy.

Povinně zveřejňované informace

Základní informace o obci, kontaktní a bankovní údaje, ale také žádosti o informace a odpovědi na ně.

Volby

Vyhlášení, výsledky a další dokumenty týkající se voleb.