Potřebuji vyřídit

Czech POINT a ostatní služby

Základní služby Czech POINT, ověřování listin a podpisů, ale také třeba kopírování dokumentů.

Služby občanům - Technické služby

Potřebujete posekat trávu nebo přistavit kontejner? Nabídka Technických služeb obce Zeleneč

Dotace z rozpočtu obce

Obec poskytuje finanční prostředky za účelem podpory zájmové činnosti svých občanů a rozvoje komunity.

Odpady

Víte, kdy probíhá svoz odpadu a jak ho správně třídit? Všechny důležité a potřebné informace se dočtete zde.

Obědy ze školní jídelny

Školní jídelna nabízí stravování nejen pro seniory nebo maminky na mateřské dovolené. 

Kácení stromů

Kdy vzniká povinnost podat žádost o pokácení stromu, jaké jsou její náležitosti a na koho se obrátit?

Přihlášení k trvalému pobytu

Vše, co je nutné znát k výřízení trvalého pobytu?

Ohlášení nedostatků

Jak jednoduše a rychle oznámit poruchu nebo závadu v obci.

Poplatky

Informace o poplatcích za odpady, domácí zvířata, hrobová místa, zábor veřejného prostranství a o ceně vodného a stočného.

Bankomat

Bankomat v obci zajišťuje Moneta Money Bank.

Pečovatelská služba

Zelenečští senioři mohou využívat služeb Pečovatelské služby Brandýsko, se kterou má Obec Zeleneč uzavřenu smlouvu.

Ztráty a nálezy

Evidenci ztracených a nalezených cenností.

Senior taxi

Nabídka zvýhodněné přepravy pro seniory a handikepované osoby s trvalým pobytem v Zelenči a Mstěticích.

Vodovod a kanalizace

Dokumenty a informace související s provozem vodovodu a kanalizace v obci.