Pečovatelská služba

Zelenečští senioři mohou využívat služeb Pečovatelské služby Brandýsko, se kterou má Obec Zeleneč uzavřenu smlouvu.