Úřední deska

Místo pro právní předpisy, rozhodnutí, důležité dokumenty a informace  povinně zveřejňované obcí.