Hospodaření obce

Schválený rozpočet, rozpočtová opatření a výkazy hodnocení plnění rozpočtu.