Dotace z rozpočtu obce

Obec poskytuje finanční prostředky za účelem podpory zájmové činnosti svých občanů a rozvoje komunity.