Přihlášení k trvalému pobytu

Vše, co je nutné znát k výřízení trvalého pobytu?