Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací dle zák. č. 106

Každoroční souhrnná zpráva o počtu a druhu poskytnutých informací