Výbor pro strategické plánování a územní rozvoj

Koncepce rozvoje obce, plánování projektů a ochrana životního prostředí.