Výbor pro dopravu a technickou infrastrukturu

Doprava, bezpečnost, informační a komunikační technologie, digitalizace a další související problematika.