Strategický a akční plán

Specifikace rozvoje obce do budoucnosti a způsoby,  jak ho dosáhnout.