Symboly obce

Dne 2. října 2017 získala obec Zeleneč dekret o udělení obecních symbolů - znaku a vlajky.