Kontrolní výbor

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva a dodržování právních předpisů.