Czech POINT

Fotogalerie

zel_2014_5_00015 zel_2014_5_00026 zel_2014_5_00004 zel_2014_5_00009

Archiv

Přihlášení k odběru novinek

23.08.2018 (11:30 – 15:00)  plánovaná odstávka č. 110060576254

Zeleneč

Javorová
p.165/73 665 667 714
Jilmová
666 670 674 675 676 681 683 684 688 689 705 706
Kaštanová
165/91 660 662 664 668 671 680
Lipová
165/67 669 677 678 679 713
Platanová
663 672
Zeleneč
165/53 165/62 165/70 165/76 165/78, 79 968113 970702 971743 975483 976779 20/Ch 20U 657 661

Příspěvek vyprší 25.8.2018.

VV_verej_zm5_Zelenec

20180801_OOP_Zmena5_Zelenec

20180801_SrovnaciText_Zmena5_Zelenec

Zeleneč_změna č 5 UP_N1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

Zeleneč_změna č 5 UP_O2 ŠIRŠÍ VZTAHY

Zeleneč_změna č 5 UP_N2

Zeleneč_změna č 5 UP_O3 VÝKRES ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDUHLAVNÍ VÝKRES

Zeleneč_změna č 5 UP_N3 KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zeleneč_změna č 5 UP_N5 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ

Zeleneč_změna č 5 UP_N4 KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Zeleneč_změna č 5 UP_N6 ETAPIZACE

Zeleneč_změna č 5 UP_O1 KOORDINAČNÍ VÝKRES

Příspěvek vyprší 14.9.2018.

Dnes (2.8.2018), v časných ranních hodinách, firma DaZ vyměnila prasklý díl vodovodního řadu Káraný – viz foto. Nyní v 15.00 hod. probíhá zásyp potrubí – viz foto.
Dle sdělení firmy se předpokládá zprůjezdnění ulice Mstětická v úterý 7.8.2018.
Ing. Michael Husinec
starosta