Czech POINT
Fotogalerie
zel_2014_5_00004 zel_2014_5_00015 zel_2014_5_00016 zel_2014_5_00022
Archiv
Přihlášení k odběru novinek

Podmínky provozu sběrného místa pro tříděný odpad (ul. Kmochova)
Provozovatel: Obec Zeleneč, IČP: 1010688898

Sběrné místo mohou využívat pouze občané, kteří mají s Obcí Zeleneč uzavřenou smlouvu o úhradě za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

CENÍK ODPADU 

 1. bezúplatně

  • biologický odpad pouze rostlinného původu – tráva, listí, dřevo, větve
  • objemný odpad (sedačky, křesla, koberce, židle, dřevěný nábytek)
  • kovy
  • tvrdé plasty
  • kartony
  • elektrozařízení

 2. za úplatu

  • stavební odpad k recyklaci – cihly, beton, kamení, čistá suť (materiál zůstává v obci, po recyklaci bude materiál využit)

vozík velký                  450 Kč

vozík malý                   300 Kč

kolečko                        50 Kč

kbelík                           10 Kč

  •  ostatní objemný odpad vyvážený na skládku RADIM – zbytky stavebních materiálů, sádrokarton, dlaždice, obklady, zařizovací předměty, siporex, škvárové tvárnice, objemné pytle s odpady neobsahující azbest

pytel                               20 – 30 Kč

vozík malý                    300 Kč

vozík velký                   400 Kč

jednotlivé kusy           3 Kč / kg 

  • přistavení kontejneru

malý    (3 m3)               300 Kč

střední (6 m3)              400 Kč

velký    (14 m3)             500 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.                                        Ceník je platný od 1.3.2017.

Provozní doba od 6.4.2019 do odvolání:

Pondělí: zavřeno
Úterý : zavřeno
Středa :  — 13:00-18:00
Čtvrtek : zavřeno
Pátek : zavřeno
Sobota : 9:00-12:00 13:00-18:00
Neděle : 9:00-12:00

Sběrné místo je zajištěno obsluhou (zaměstnanci Technických služeb obce Zeleneč).

Obsluha sběrného dvora vede evidenci množství odpadu i původce.

Žádáme spoluobčany, aby dbali pokynů obsluhy, řádně třídili a udržovali pořádek okolo kontejnerů. Sběrné místo je monitorováno kamerovým systémem.

ozv_1

ozv_2