Obec Zeleneč
Obec Zeleneč

Informační letáky k válečnému konfliktu v ukrajinštině/ukrayinsʹkyy/український zde a v češtině zde

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Zeleneč - 28. 6. 2022

pozvánka

Program: 

 1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. E618-S-3202/2021/Ber, č.j. 23989/2021-SŽ-SSZ-OMV1, mezi Obcí Zeleneč a Správou železnic, státní organizace příloha 1
 2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. j.: E618-S-120/2022, 1833/2022-SŽ-SSZ-OMV1 mezi Obcí Zeleneč a MERO ČR, a.s. příloha 2
 3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohoda o umístění stavby mezi Obcí Zeleneč a ČEZ Distribuce a.s., na pozemku parc. č. 957 v k.ú. Zeleneč příloha 3
 4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohoda o umístění stavby mezi Obcí Zeleneč a ČEZ Distribuce a.s., na pozemcích parc.č. 107/26 a 264 v k.ú. Mstětice příloha 4
 5. Revokace usnesení č. 3 ze dne 3. 3. 2022 – Schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě evid. č. 19/382/463 mezi Obcí Zeleneč a ČD – Telematika a.s.
 6. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě evid. č. 19/382/463 mezi Obcí Zeleneč a ČD – Telematika a.s. příloha 6
 7. Schválení výběru dodavatele a nabídky vybraného dodavatele na mycí centrum ve školní jídelně MŠ Zeleneč
 8. Schválení rozpočtového opatření č. 3
 9. Schválení uzavření dodatku na pojištění majetku obce „Trend – standartní pojištění podnikatelských rizik“ s Kooperativa pojišťovnou a.s.
 10. Návrh Výboru pro strategické plánování a územní rozvoj na zadání Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení DÚSP kolektivu autorů Ing.arch. Víta Podráského na Revitalizaci centra obce v návaznosti na dopravní studii
 11. Informace starosty o zadání architektonické studie Obce Zeleneč
 12. Informace starosty o zadání dopravní studie Obce Zeleneč
 13. Informace starosty o výběru zhotovitele na streetballové hřiště v lokalitě Kaplička
 14. Zprávy z výborů
Datum sejmutí: 3. 7. 2022 Zodpovídá: Referentka OÚ

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zprávy do mobilu?

rozhlas