Obec Zeleneč
Obec Zeleneč

Hlášení poruch, podnětů v rámci obce: zde / sms 725 455 727 / mobilní rozhlas 

Revitalizace centra obce

koncepční studie
autoři: Vít Podráský architekti /  Jakub Kopecký, Kateřina Krebsová, Vít Podráský

Podstatou rehabilitace centra je obnova jeho struktury a regenerace veřejných prostranství. Doplnění zástavby se odráží od stavu patrného ze stabilního katastru a drží se principu „nové objemy ve starých stopách“. Pouze pokud je to nevyhnutelné, přizpůsobuje se současným danostem.

Vzhledem k tomu, že ambicí návrhu je obraz „ideálního“ centra obce, nová zástavba se nenachází jen na obecních pozemcích, ale i na soukromých, přestože je zřejmé, že zde jejich realizaci minimálně v nejbližší době nelze předpokládat. Pro komplexnost uvažování o budoucnosti centra je však tento přístup nezbytný.

Úprava veřejných prostranství spočívá především v redukci dopravních ploch a korekci jejich trasování s cílem situovat vozovku do vhodnějších pozic vůči současným i doplněným objektům ve snaze zlepšit tak přehlednost míst a zvýšit bezpečí pěších i projíždějících vozidel.

Součástí úprav je pak také hierarchizace komunikací, organizace dopravy v klidu (parkování), odstranění současných bariér, zlepšení prostupnosti obnovením či doplněním pěších propojení a přechodů a také revize a následné doplnění vegetace. Důležitým prvkem je také revitalizace břehů rybníka a odkrytí zatrubněné části potoka.

Pro jednotlivé nově definované objemy pak byla zvolena nejvhodnější typologie zohledňující nejen jejich kapacity a konkrétní pozici v rámci centra, ale také další související urbanistické, provozní či dopravní návaznosti. Část typologií vzešla z požadavků investora (společenské centrum, knihovna, sakrální stavba), část byla v průběhu práce na studii doplněna na základě provedených rešerší (radnice, hasičská zbrojnice, komerční jednotka, dílna).

test

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5
1
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
1
25 26 27 28 29 30 1

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zprávy do mobilu?

rozhlas