Obec Zeleneč
Obec Zeleneč

Hlášení poruch, podnětů v rámci obce: zde / sms 725 455 727 / mobilní rozhlas 

Odpady

Reklamace svozu komunálního odpadu: pokud dojde při svozu komunálního odpadu k nevyvezení, poškození, ztrátě popelnice, kontaktujte p. Bayera 606 685 921 nebo tomas.bayer@ave.cz

V souladu s novým zákonem o odpadech se změnil systém odpadového hospodářství v naší obci. Smluvní způsob úhrady za svoz komunálního odpadu nahradil nový místní poplatek za odpad. Podepsané registrace k místnímu poplatku z roku 2022 jsou platné i pro následující rok. 

Nový odpadový zákon postupně až do roku 2030 navyšuje obcím platby za skládkování odpadů. Společně se zvyšováním cen elektřiny, pohonných hmot a náklady na zajištění provozu sběrného místa se proto nevyhneme ani další změně, kterou jsou vyšší ceny za svoz, tzn. vyšší cena kuponu za popelnici.

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci stanovuje:

Obecně závazná vyhláška obce Zeleneč o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (175.85 kB)

Nakládání s odpady na území obce Zeleneč stanovuje: 

► Obecně závazná vyhláška obce Zeleneč o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
 

Informační povinnost odpadového hospodářství obce Zeleneč pro rok 2021/2022 (dle z.č. 541/2020 Sb.):

► Informační povinnost OH obce Zeleneč (2022) (544.14 kB)

► Informační povinnost OH obce Zeleneč (2021/2022) (1.2 MB)

komunalniSMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Komunální odpad, který zůstává po vytřídění papíru, lepenky, skla, nápojových kartonů, plastů a kovů a nebezpečných složek. Do směsného odpadu se nezahrnuje objemný odpad, odpady ze zeleně, použité výrobky podléhající zpětnému odběru ani odpady z udržování čistoty obce. V praxi se jedná o zbytkový odpad, který vyhazujeme do popelnic.

Za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování směsného komunálního odpadu vybírá obec od občanů úhradu. Občané mohou zavedeného systému obce Zeleneč pro nakládání s komunálním odpadem využít na registrace k poplatku za komunální odpad. Kupony na svoz lze zakoupit na obecním úřadě, občané si mohou vybrat četnost svozu a velikost nádoby.

Termíny a ceny svozu pro rok 2023

  velikost          svoz ÚTERÝ      svoz SUDÉ ÚTERÝ (tzn. číslo konkrétního týdne dle kalendáře)
  nádoby             1x týdně            1x za 2 týdny     

     60 litrů          2 434 Kč           1 217 Kč
     80 litrů          3 245 Kč           1 622 Kč
   120 litrů          4 867 Kč           2 434 Kč
   240 litrů          9 734 Kč           4 867 Kč
1 100 litrů       44 616 Kč         22 308 Kč

 

trideniTŘÍDĚNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Tříděný odpad zahrnuje papír, plasty, sklo a nápojové kartony.
Pro sběr těchto odpadů obec poskytuje občanům zdarma sběrné pytle v příslušných barvách. barvy Do tříděného odpadu dále patří kovy. Občané současně mohou tříděný odpad, tzn. PET lahve, směsné plasty, papír, lepenku, sklo, kovy a elektroodpad, sami odvézt do sběrného dvora Husova.

Termín svozu 
► Každé ÚTERÝ, zajišťují zaměstnanci technických služeb obce Zeleneč 


CO PATŘÍ DO TŘÍDĚNÉHO ODPADU + SEDMERO PRO HLADKÝ SVOZ

 

bioBIOODPAD

Rostlinné zbytky ze zahrad a údržby zeleně nesmějí být ukládány do běžných popelnic na směsný komunální odpad. Celoročně mohou občané bezúplatně odvážet bioodpad na sběrné místo Kmochova, kde jsou vyhrazeny kontejnery pro trávu/listí a větve. 

Mobilní svoz bioodpadu (větve, listí, tráva) v červených pytlích a volně ložený od domu byl ZRUŠEN. 
Obec nabízí zdarma Bio popelnice s celoročním svozem od domu. Svoz zabezpečuje firma AVE. Bližší informace získáte na obecním úřadě.

 

nabytekOBJEMNÝ ODPAD

Nově lze odevzdat zdarma ve sběrném dvoře Husova. Objemným odpadem se rozumí takový, který nelze zařadit do komunálního ani do tříděného odpadu, tzn. sedací soupravy, koberce, křesla, další kusový nábytek (ne dřevěný nábytek, viz výše). 
 

sutSTAVEBNÍ SUŤ

Stavební odpad a zbytky stavebních materiálů z provádění drobných stavebních úprav, tzn. omítky, cihly, dlažba, beton, kamení lze uložit za úplatu ve sběrném místě Kmochova.

 

textilTEXTIL A OBUV

Nepotřebné oblečení a obuv v dobrém a čistém stavu pro charitativní účely je možné ukládat do bílých kontejnerů ve sběrném dvoře Husova.

 

spotrebiceELEKTROZAŘÍZENÍ

Malé a velké spotřebiče, televizory, počítače, monitory atp. lze nově bezplatně odevzdat pouze ve sběrném dvoře Husova.

 

olejePOUŽITÉ KUCHYŇSKÉ OLEJE

Použité kuchyňské oleje lze odevzdat bezplatně ve sběrném místě Kmochova, výhradně však v plastových obalech.

 

pneuNEBEZPEČNÉ ODPADY

Nebezpečný odpad (rozpouštědla, barvy, lepidla, detergenty, chemikálie, léky, pesticidy, baterie a akumulátory, zářivky, atp.) lze celoročně bezplatně  odevzdat ve sběrném místě Kmochova
 

drevoDŘEVO A DŘEVĚNÝ NÁBYTEK

Dřevěný nábytek (stoly, kuchyňské linky, skříňky atp.) lze odevzdat zdarma v rozebraném stavu ve sběrném dvoře Husova. Demontované části mohou obsahovat drobné kovové součásti jako jsou hřebíky, šrouby, kování,  úchytky, panty, lišty. Odstraněny musí být všechny masivní kovové části (cca 15 mm nebo cca 1 kg).

MOŽNOSTI:

 • zdarma: rozložený nábytek na prkna
 • za úplatu: nerozložený nábytek. Poplatek je za demontáž nábytku.

LZE ODEVZDAT:

 • povrchově neupravené dřevo (desky, sloupky, konstrukční dřevo, kapované dřevo, řezivo)
 • čisté palety
 • bednicí desky (lepené desky zpravidla žluté barvy ano, desky s protiskluzem = tzn. černé překližky jsou naopak nevhodné)
 • dřevotřískové desky (dtd) surové, laminované nebo lakované 
 • nábytek z masivního dřeva, nábytek z dřevotřískových desek (regály, komody, kuchyně bez mdf-desek a sololitu) 
 • osb-desky
 • dřevo lepené z více vrstev dřevěných desek a výřezy ze zpracování lepených vazníků a překližky
 • dřevěné podlahy (bez lepidla)
 • dřevěné bedýnky od ovoce (povrchově neupravené a čisté bez papíru, plastů, mdf a sololitu)

NELZE ODEVZDAT:

 • okna, okenní rámy
 • dveře, dřevené zárubně
 • impregnované a ostatní povrchově upravené dřevní odpady 
 • mdf-desky, sololit, sololak
 • dřevovláknité izolační desky
 • laminátové podlahy
 • znečištěné palety
 • multiplexové desky a desky s protiskluzem
 • dřevo znečištené asfaltem a krytinovou lepenkou
 • lepené parketové podlahy
 • kompozitní materiály s vysokým podílem dřeva
 • dřevo z požáru
 • železniční pražce, piloty, sloupy
 • drevěné průmyslové podlahy
 • vojenské bedny od munice
 • odpady, které obsahují dřevěné součásti pouze v podřadné míře (< 50 %) 

Podrobně o kvalitě dřeva, tzn. co lze/nelze odevzdat: Kvalitativní požadavky na dřevěný odpad

SBĚRNÉ MÍSTO A CENÍK ODPADU

BIOODPAD

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1
1
2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zprávy do mobilu?

rozhlas