Obec Zeleneč
Obec Zeleneč

Sběrná místa

SBĚRNÝ DVŮR – UL. HUSOVA

Provozní doba
pondělí - pátek   7.00 - 12.00   13.00 -16.00

Ve sběrném dvoře lze odložit využitelný (tříděný) odpad: PET láhve, nápojové kartony, směsné plasty, papír, lepenka, sklo, folie, polystyren, dále kovy a elektroodpad. Provozovatelem sběrného dvora je obec Zeleneč.
 

SBĚRNÉ MÍSTO UL. KMOCHOVA

Provozní doba od 11. 4. 2020

středa   13.00 - 18.00

sobota     9.00 - 12.00   13.00 - 18.00

neděle     9.00 - 12.00

Sběrné místo na Kmochově ulici (bývalá lištárna) mohou využívat pouze občané, kteří mají s obcí uzavřenou smlouvu o úhradě za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Místo slouží k odkládání objemného komunálního odpadu, tj. odpadu, který vzhledem k jeho tvaru, rozměru nebo hmotnosti nelze ukládat do normalizovaných sběrných nádob (popelnic) a dále slouží k ukládání odpadu rostlinného původu ze zahrad - bioodpadu (větve, tráva, listí atp). Nábytek musí být ukládán demontovaný, větve rozřezané na délku max. 1 metr.

Ceník odpadu 

1. bezúplatně

 • biologický odpad rostlinného původu – tráva, listí, dřevo, větve
 • objemný odpad (sedačky, křesla, koberce, židle)
 • kovy
 • tvrdé plasty
 • kartony
 • elektrozařízení
 • jedlé oleje a tuky

2. za úplatu

 - stavební odpad k recyklaci – cihly, beton, kamení, čistá suť

 • vozík velký:    450 Kč
 • vozík malý:     300 Kč
 • kolečko:            50 Kč
 • kbelík:               10 Kč

- dřevěný nábytek

 • 2 Kč/kg

- směsný stavební a demoliční odpad – zbytky stavebních materiálů, dlaždice, obklady, zařizovací předměty, siporex, škvárové tvárnice, objemné pytle s odpady neobsahující azbest

 • pytel:                  20 – 30 Kč
 • vozík malý:        300 Kč
 • vozík velký:        400 Kč
 • jednotlivé kusy: 3 Kč/kg

- přistavení kontejneru:

 • malý (3 m3):                300 Kč
 • střední (6 m3):            400 Kč
 • velký (14 m3):             500 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Sběrné místo je zajištěno obsluhou, která vede evidenci množství odpadu a původce. Žádáme obyvatele, aby dbali pokynů obsluhy, řádně třídili a udržovali pořádek okolo kontejnerů. Sběrné místo je monitorováno kamerovým systémem.

Zprávy do mobilu?

rozhlas

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Cyklostezka, autor: Natália Syrůčková