Zeleneč
Obec Zeleneč

Sběrná místa

SBĚRNÝ DVŮR – UL. HUSOVA

Provozní doba
pondělí - pátek          7-12.00    13-16.00

Ve sběrném dvoře lze odložit využitelný (tříděný) odpad: PET lahve, nápojové kartony, směsné plasty, papír, lepenka, sklo, folie, polystyren, dále kovy a elektroodpad. Provozovatelem sběrného dvora je obec Zeleneč.
 

SBĚRNÉ MÍSTO  - UL. KMOCHOVA

Provozní doba

leden – únor
každou sobotu 9 – 11.00 

od 1. března do 15. prosince
středa    13.00 – 18.00
sobota   9.00 – 12.00    13.00 – 18.00
neděle    9.00 – 12.00

Sběrné místo na Kmochově ulici (bývalá lištárna) mohou využívat pouze občané, kteří mají s obcí uzavřenou smlouvu o úhradě za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Místo slouží k odkládání objemného komunálního odpadu, tj. odpadu, který vzhledem k jeho tvaru, rozměru nebo hmotnosti nelze ukládat do normalizovaných sběrných nádob (popelnic) a dále slouží k ukládání odpadu rostlinného původu ze zahrad - bioodpadu (větve, tráva, listí atp). Nábytek musí být ukládán demontovaný, větve rozřezané na délku max. 1 metr.

Ceník odpadu (platný od 1. 3. 2017)

1. bezúplatně

 • biologický odpad rostlinného původu – tráva, listí, dřevo, větve
 • objemný odpad (sedačky, křesla, koberce, židle)
 • kovy
 • tvrdé plasty
 • kartony
 • elektrozařízení
 • jedlé oleje a tuky

2. za úplatu

 - stavební odpad k recyklaci – cihly, beton, kamení, čistá suť

 • vozík velký:    450 Kč
 • vozík malý:     300 Kč
 • kolečko:            50 Kč
 • kbelík:               10 Kč

- dřevěný nábytek

 • 2 Kč/kg

- ostatní objemný odpad – zbytky stavebních materiálů, sádrokarton, dlaždice, obklady, zařizovací předměty, siporex, škvárové tvárnice, objemné pytle s odpady neobsahující azbest

 • pytel:                  20 – 30 Kč
 • vozík malý:        300 Kč
 • vozík velký:        400 Kč
 • jednotlivé kusy: 3 Kč/kg

- přistavení kontejneru

 • malý (3 m3):                300 Kč
 • střední (6 m3):            400 Kč
 • velký (14 m3):             500 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Sběrné místo je zajištěno obsluhou, která vede evidenci množství odpadu a původce. Žádáme obyvatele, aby dbali pokynů obsluhy, řádně třídili a udržovali pořádek okolo kontejnerů. Sběrné místo je monitorováno kamerovým systémem.