Czech POINT
Fotogalerie
zel_2014_5_00003 zel_2014_5_00009 zel_2014_5_00029 zel_2014_5_00010
Archiv
Přihlášení k odběru novinek

Volby

Voliči, kteří chtějí hlasovat na území České republiky ve volbách do Evropského parlamentu, musí nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději do 16.00 hodin dne 14. dubna 2019 u obecního úřadu, v jehož správním obvodu jsou přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu, podat žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Žadatel by měl žádost vyplnit vždy latinkou. Žádost je nutné podávat osobně. Při podání žádosti se občan jiného členského státu EU prokáže platným průkazem totožnosti. K žádosti musí být přiloženo čestné prohlášení žadatele.

Vzor žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu pro občany jiných členských států EU (v jazyce českém, anglickém, francouzském a německém) je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva vnitra pod odkazem VOLBY – Volby do Evropského parlamentu https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx.

Žádost vyplní volič osobně na Obecním úřadě Zeleneč (zde jsou žádosti k dispozici).

Žádosti je možné podávat na Obecním úřadě Zeleneč v úředních hodinách:
PO 8.00 – 17.00
ÚT 8.00 – 16.00
ST 8.00 – 18.00
ČT 8.00 – 16.00
PÁ 8.00 – 12.00
SO 13.4.2019 ZAVŘENO
NE 14.4.2019 8.00 – 16.00

Žádáme občany, kteří jsou zapsáni ve volebním seznamu u zastupitelských úřadů z předchozích voleb a budou mít zájem volit v nadcházejících volbách do Zastupitelstva obce Zeleneč, aby požádali o vyškrtnutí z těchto seznamů a písemně tuto skutečnost doložili na OÚ Zeleneč, případně v den voleb 5. – 6.10.2018 ve volební místnosti.
Každý volič může být zapsán pouze v jednom stálém seznamu voličů nebo v dodatku stálého seznamu voličů (par. 28 odst. 2 z.č. 491/2001 Sb.).