Czech POINT
Fotogalerie
zel_2014_5_00005 zel_2014_5_00003 zel_2014_5_00009 zel_2014_5_00014
Archiv
Přihlášení k odběru novinek

Veřejné zasedání zastupitelstva

Ohlášení a zápisy veřejných zasedání zastupitelstva

Navržený program:
1. Kontrola zápisu č. 5
2. Zpráva o plnění investičních a neinvestičních akcí 10-12/2015
3. Zpráva o finančním hospodaření 9-11/2015
4. Zpráva kontrolního výboru
5. Směna pozemků
6. Zpráva finančního výboru
7. Změna rozpočtu 2015 – Rozpočtové opatření č. 2
8. Návrh plánu investičních a neinvestičních akcí r. 2016
9. Rozpočet r. 2016 – projednání
10. Smlouvy
– o sběru, přepravě a odstraňování odpadu
– o spolupráci mezi obcí Zeleneč a obcí Svémyslice (chodník)
– o zřízení věcného břemene služebnosti – kabel nn ul. Tyršova, kabel nn ul. Jitrocelová
– dodatek č. 2 k pronájmu nebytových prostor (areál Ferony)
– dodatek ke smlouvě o pojištění majetku obce
11. Ceny vodné – stočné, svoz TKO, poplatek psi r. 2016
12. Volba přísedícího Okresního soudu Praha – východ

pozvanka_zastupitelstvo_4_2015