Czech POINT
Fotogalerie
zel_2014_5_00008 zel_2014_5_00009 zel_2014_5_00012 zel_2014_5_00004
Archiv
Přihlášení k odběru novinek

Informace

Informace občanům

 1. Byla vyčištěna spodní část (strojem VOMA) dešťová kanalizace (asi 40 m v lokalitě Interinvest) k vyústění do Čelákovického potoka.
 2. Bylo provedeno vyčištění koryta Čelákovického potoka od jeho začátku k lávce mezi lokalitou Kaplička a Pod drahou
 3. Příští týden dojde k dočištění vodoteče (180 m potoka)
 4. Dnešním dnem bylo zahájeno čištění profilu dešťové kanalizace v lokalitě Kaplička v ulici K Vyhlídce a V Jezerech a v následujících dnech se bude pokračovat až k vústění do Čelákovického potoka.
 5. Po nedělním dešti byly vyčištěny dešťové vpusti v ul. Krylova.
 6. Byla pročištěna uliční vpusť v ulici Šlitrova.

Informace o realizovaných a plánovaných protizáplavových opatřeních.

Co bylo realizováno (k 11.5.2011):

 1. byl vyčištěn Čelákovický potok (únor / březen 2011)
  • byly vyřezány nálety - od čerpací stanice v délce cca 400 m
  • bylo vyčištěno koryto (vybagrováním)
 2. byla provedena výměna poklopů na revizních šachtách dešťové kanalizace v ul. V Jezerech – za plné byly dány perforované (duben 2011)
 3. byly vyčištěny koše na uličních vpustích (před měsícem v Jezerech, aktuálně i v bočních ulicích)

Plánované

 1. bude provedena úprava a vyčištění příkopů na Samcově poli – Obec Zeleneč předala firmě Singa cenovou nabídku na dočištění koryta
 2. bude realizováno poslední dohodnuté opatření – úprava 2 přelivů – toto nyní záležitostí fy Singa.

Zřízením obecní policie se zastupitelstvo zaobíralo již několikrát. Na suplování práce státní policie není obec vybavena – je to finančně náročné a neefektivní, jak ukazují konzultované zkušenosti z okolních obcí (Radonice, Jirny apod.). Efektivita zřízení obecní policie, která ročně přijde na minimálně 1,5 mil Kč je minimální, obecně občané očekávají řešení problémů, které jsou tak jako tak nad rámec kompetence obecní policie a spadají pod polici státní. Jediný smysl zřízení obecní policie by tak byl v oblasti dopravních přestupků a veřejného pořádku.
Situace nám ovšem není lhostejná, vnímáme problém bezpečnosti a získáváme další informace, jakož i monitorujeme zkušenosti z dalších, především okolních, obcí.

Evidujeme vážný stav komunikací směrem od Horních Počernic, Svémyslic a Šestajovic. Ve směru od Horních Počernic byl tento stav probírán se starostkou Horních Počernic v únoru 2011. Tohoto stavu jsou si vědomi a situaci řeší pražská firma TSK. Podle informací má na jaře (tedy pravděpodobně nejpozději do konce května) dojít k opravě.
Na příjezdu ze Svémyslic a Šestajovic (jedná se rovněž o komunikaci III. třídy č. 33310 ve vlastnictví Středočeského kraje) provádí její údržbu správa a údržba silnic z Mnichova Hradiště a podle informací provede nezbytné opravy dle možností v průběhu května.
K dnešnímu dni byla již částečně opravena vozovka na příjezdu ze Šestajovic (k bývalému retardéru) a na příjezdu ze Svémyslic.

Na základě podnětů občanů jsme zaregistrovali auta stojící v blízkosti křižovatky ulic Čsl. Armády a Bezručova, čímž mohou být ztíženy podmínky výhledu pro auta jedoucí ve směru od Obory. Vzhledem k tomu, že se jedná o komunikaci III. třídy ve vlastnictví Středočeského kraje, musí návrh opatření navrhnout odborník na dopravu a toto opatření musí být schváleno správou a údržbou silnic a policí ČR. Návrh opatření bude obec iniciovat.

Vyjádření k situaci na staveništi Interinvest

 • jednatelka fy Interinvest s. r. o.  Irina Shcherbaková přibližně před 14 dny vyvolala schůzku za účelem úpravy a úklidu prostorů a nemovitostí v lokalitě C, které Interinvest s. r. o.  vlastní,  této schůze se starosta zúčastnil
 • jako zhotovitel úklidových prací byla paní Shcherbakovou vybrána fa K.H.F trading.
 • na schůzce byly dojednány rozsah způsob a podmínky úklidu s tím že suť byla dočasně umístěna v blízkosti trati a trafostanice k další recyklaci, hromady hlíny na stavebních parcelách byly rozhrnuty, odpad (igelity, plasty, polystyren a další) byly p. Šťastným odvezeny na skládku a ve zmíněném modrém kontejneru bylo 4x odvezeno dřevo
 • paní Shcherbaková osobně starostu ujistila o osobním zájmu na úpravě lokality s hlavním záměrem, aby prodej dalších pozemků a nemovitostí byl stavem okolí co nejméně ovlivněn