Czech POINT
Fotogalerie
zel_2014_5_00012 zel_2014_5_00013 zel_2014_5_00021 zel_2014_5_00010
Archiv
Přihlášení k novinkám
Odběratelů novinek
    636 uživatelů

Informace

Informace občanům

1 2 3 6

ČEZ Distribuce oznamuje občanům, že od 24.7.2017 do 28.7.2017 budou prováděny odečty elektroměrů.

Nepřístupné odečty elektroměrů zanechte na viditelném místě nebo vhoďte do schránky obecního úřadu nejpozději do 28.7.2017.

Odečty budou provádět 2 pracovníci ČEZ Distribuce:

p. Oplt                       tel. 725 531 635

pí Roubalová             tel. 725 531 638

Z důvodu provádění přípravných zemních prací bude od 22.6. do 30.6.2017 omezen provoz na spojovací cestě k Potoku- Mstětická ( les u ČOV). Dbejte zvýšené opatrnosti této lokalitě.

Od pondělí 23.1.2017 bude zahájeno odbahnění rybníka. Materiál budou vyvážet 2 Tatry a to po cyklotrase k silážním žlabům a dále na pozemek obce „pod vagonem“ – cyklotrasa na Mstětice. Orientační odhad délky prací je 7 – 10 dní. Řidiči budou instruováni, aby nebyla ohrožena bezpečnost uživatelů cyklotras, aby průjezd za RD v ulici U Obory u cyklotrasy obtěžoval majitele v co nejmenší možné míře. Rodiče vodící děti do MŠ Školní 2 žádáme o opatrnost při projíždění hráze rybníka.

Počasí odbahnění přeje a snad to dobře dopadne.

Za pochopení děkuji.

Ing. Michael Husinec

1 2 3 6