Czech POINT
Fotogalerie
zel_2014_5_00004 zel_2014_5_00007 zel_2014_5_00011 zel_2014_5_00015
Archiv
Přihlášení k odběru novinek

Informace

Informace občanům

1 2 3 6

Dnes firma TEMO – TELEKOMUNIKACE a.s. zahájila výkopové zemní práce na akci vysunuté DSLAMy v ulici Polní a Kasalova. DSLAMy jsou telekomunikační skříně, které budou do telekomunikační sítě připojeny optickými kabely. Zemní práce jsou prováděny za účelem položení chrániček pro tyto optické kabely. Práce byly zahájeny v nejsložitějším úseku stavby – křižovatka ul. Čsl. armády a ul. Mstětická u čínské restaurace. Jedná se o podvrt hlavní ulice a položení chrániček v chodníku podél restaurace u silnice Mstětická. Dopravně inženýrským opatřením k zajištění průchodu chodců byla část ul. Mstětická od restaurace ke křižovatce s ul. Kasalova zjednosměrněna. Obec souhlasila s tímto opatřením s požadavkem na zkrácení na nezbytně potřebnou dobu. U veřejné vyhlášky bylo uvedeno datum 19.7.2019. Tento termín, pokud nevznikne mimořádná situace (extrémní déšť, porucha na inženýrských sítích), by měl být dle stavbyvedoucího firmy TEMO – TELEKOMUNIKACE a.s. dodržen, tzn. že jednosměrka bude k tomuto termínu zrušena. Stavba je rozdělena na etapy a celá bude dokončena v průběhu prázdnin za cca 4 – 5 týdnů.
Za pochopení děkujeme.
Ing. Michael Husinec, starosta

Začíná II. etapa modernizace D11 v úseku km 0,00 – 8,00 (exit Jirny)

V rámci II. etapy modernizace D11 proběhne kompletní výměna vozovkových vrstev dopravní komunikace a oprava mimoúrovňové křižovatky Černý Most. Součástí oprav budou také čtyři mosty a odpočívky na třetím kilometru dálnice.

Stavební společnost Skanska začne s přípravnými pracemi v sobotu 30. 3. 2019. Prosíme počítejte s tím při vašich případných cestách o víkendu.

Po celu dobu rekonstrukce bude dálnice D11 opět průjezdná ve 2 + 2 pruzích. Dokončení veškerých stavebních prací je plánováno na září 2019.

Za veškeré nepříjemnosti v souvislosti se stavebními pracemi se předem omlouváme.

Skanska

Vážení spoluobčané,

rádi bychom Vás, jménem spolku Zelená Obora informovali o aktuální situaci v projektu „Výstavba vysokorychlostní optické sítě v Zelenči“.

Pomocí optické sítě můžete využívat vysokých rychlostí internetu až do výše 1000 Mbit/s bez omezení množství dat v celé domácnosti, můžete sledovat stovky programů digitální televize, sledovat videa ve vysoké obrazové kvalitě, připojit k internetu všechna Vaše zařízení jako jsou počítače, mobily, tablety, televize, digitální rekordéry, datová úložiště, apod.  Na optické síti již nedochází k žádným rušením, která jsou typická pro bezdrátovou technologii.

Před několika lety vznikla myšlenka vybudování této optické sítě pro obyvatele Zelenče. Již v 1. čtvrtletí 2019 začne postupná realizace výstavby. Projekt je rozdělen na 2 základní etapy, ve kterých bude výstavba realizována. V těchto 2 etapách se jedná o ulice:

ČSL Armády, Ježkova, K Lesíku, Šlitrova, U obory, U studánky, Zátopkova, Bezručova, Krylova, Voskovcova a Werichova.

V letáku naleznete více informací o nabízených rychlostech, cenách a podmínkách.

Abychom mohli připojit Vaši nemovitost k optické síti, budeme od Vás potřebovat:

  • Vyplnit přihlášku  zelenec.org/chcioptiku 
  • Podepsat souhlas vlastníka nemovitosti s realizací optické přípojky

Je potřeba také zmínit, že připojení nemovitosti k optické síti za zvýhodněných podmínek je možné provést pouze v době realizace výstavby dle harmonogramu, kdy se budou hromadně připojovat desítky účastníků. Individuální pozdější zájem o připojení k optické síti bude výrazně dražší. Pokud tedy chcete zhodnotit Vaši nemovitost vybudováním optické přípojky a pokud chcete začít využívat všech výhod optiky, neváhejte využít této jedinečné možnosti a přihlaste se do projektu.

Zástupci spolku Zelená Obora, budou v nejbližší době obcházet jednotlivé zájemce (bod 1), kterým budou nabízet k podpisu souhlasy vlastníků nemovitostí (bod 2), které jsou nezbytné pro samotné připojení nemovitosti k síti. Bez podepsaných souhlasů nebude možné nemovitost připojit – je to vyžadováno stavebním úřadem.

 

Případné informace k projektu optiky Vám rádi zodpovíme na adrese : support@zelenec.org

Platnost kupónů z roku 2018 pro svoz TKO končí k 31.1.2019.
Od úterý 5.2.2019 nebudou popelnice se starým kupónem svezeny.
Kupóny pro rok 2019 jsou k zakoupení na OÚ Zeleneč v úředních hodinách.

Dobrý den,
rádi bych vás informovali, že jsme dokončili 1. etapu výstavby rekonstrukce D11 v úseku 0,0 – 8,00km (exit Jirny).
Pravý jízdní pás směrem na Hradec Králové bude zprovozněn v ranních hodinách dne 26. října 2018.
V rámci rekonstrukce proběhla kompletní výměna konstrukčních vrstev dopravní komunikace a napojení větví křižovatky na pražský okruh. Součástí oprav byly také čtyři mosty, pravá zárubní zeď, kanalizace a kompletních kabelová vedení. Nově rekonstrukcí prošla i odpočívadla na třetím kilometru dálnice.
Přeje vám mnoho bezpečných najetých zimních kilometrů,
Skanska

1 2 3 6