Czech POINT

Fotogalerie

zel_2014_5_00004 zel_2014_5_00010 zel_2014_5_00008 zel_2014_5_00010

Archiv

Přihlášení k odběru novinek

Veřejné zasedání zatupitelstva obce Zeleneč se koná v pondělí 2.8.2010 od 19 hodin v klubovně na hřišti

Program:
1 ) Kontrola zápisu č.29
2 ) Zpráva o plnění investičních a neivestičních akcí 6-7/2010
3 ) Zpráva o finančním hospodaření za 5-6/2010
4 ) Smlouva o dílo a mandátní na pořízení změny č.33 Územního plánu zóny Zeleneč-část Mstětice
5 ) Pověření „určeného zastupitele“ ke spolupráci na změně č.3 ÚPnZ Zeleneč-část Mstětice
6 ) Smlouva o zřízení věcného břemene
7 ) Různé
8 ) Diskuse
9 ) Usnesení

Veřejné zasedání zatupitelstva obce Zeleneč se koná v pondělí 31.5.2010 od 19 hodin v klubovně na hřišti.

Program:
1 ) Kontrola zápisu č.27
2 ) Zpráva o plnění investičních a neinvestičních akcí 1-5/2010
3 ) Zpráva o finančním hospodaření za 1-4/2010
4 ) Schválení dokumentů mezi Obcí Zeleneč a NUKA ESTATES s.r.o. k pořízení změny č.3 ÚPn Zeleneč-část Mstětice
5 ) Schválení pořízení změny č.3 ÚPn zóny Zeleneč část Mstětice
6 ) Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Zeleneč a Telefónica O2 pod označením FTTH Zeleneč, 2.etapa
7 ) Různé
8 ) Diskuse
9 ) Usnesení

Vážení přátelé, sousedé a milovníci tance,
srdečně Vás zveme na květnový taneční večer v Zelenečské tančírně,
tentokrát ve středu 26. 5. 2010 od 19.00 – 23.00 v pohostinné
restauraci Zeland, opět v nekuřáckém prostředí. Na programu dle vašeho
výběru: standard, latina, polka, valčík, nově i salsa! Těšíme se na
Vás!

Pavel a Věra Raškovi

Vážení spoluobčané z lokality „B“ a U Obory,

  vím, že jste mi několikrát pomohli při výsadbě zeleně v blízkosti Vašich domovů.
K dokonalosti ale ještě zbývalo vyměnit uschlé stromy přímo v ulicích z minulých výsadeb. Jedná se o 6 ks stromů v ul. K Lesíku , 7 ks v ul.Lipová a 1 ks v ul. Kaštanová.
Stromy byly včera rozvezeny. V lokalitě „B“ budou ještě dnes staré stromy odstraněny.

Již to není mnoho práce. Pokud ještě a naposledy na jaře mi můžete pomoci, budu velice rád.

V lokalitě „B“ sraz u trafostanice v 8.30 hodin,
v lokalitě U Obory na konci ul. K Lesíku rovněž v 8.30 hodin.

Těším se na Vás   
Váš starosta

V Zelenči 07.5.2010                                                                          Ing.Michael Husinec

Vážení spoluobčané bydlících v lokalitě Interinvest,

k ozelenění ulic ve Vaší lokalitě jsme objednali 50 ks stromů Catalpa/stejný druh,který byl vysázen v loňském roce/.Orietační rozmístění u jednotlivých čísel popisných nám předala paní Tošovská.Výsadbu včetně zakůlování,vyvázání bych rád zrealizoval v sobotu 8.5.2010.Žádám Vás o pomoc při jejich výsadbě.Sraz v 8.30 dole u křižovatky ul. Kopretinová a Konvalinková.Do pátku vyznačím kolíky umístění stromů v zelených pasech dle seznamu k eventuální Vaší korekci umístění./Catalpa je menší strom.Koruna v mládí kuželovitá,hustá,později ploše kulovitá a 2x širší než vysoká.Dorůstá velmi pomalu.Výška 4m./
Rýč a dobrou náladu s sebou.
Těším se na Vás                                                                                       
             
Váš starosta                                                                Ing.Michael Husinec

V Zelenči  4.5.2010

P.S. koše na psí exkrementy byly včera přivezeny

Sdělení spoluobčanům,

brigáda minulou sobotu při výsadbě stromů u vodojemu a podél cyklotrasy za hřbitovem se vydařila. Účast byla skvělá (cca 70 osob)  a bylo vysázeno cca 230 stromů
(viz fotodokumentace).
Mám z toho velkou radost a všem co pomohli děkuji.
Jak jsem avizoval, ještě jsou keře a stromy k výsadbě. Jejich výsadbu  bych rád zrealizoval tuto a příští sobotu. A pak slibuji, že na jaře už další výsadba nebude.

sobota 1.5.2010

akce č.1 – lokalita „Kaplička“ – výsadba 1200 ks keřů a rozprostření štěpků na malých valech podél cyklotrasy
sraz 8.30 u trafostanice u silnice na Šestajovice a V Jezerech
rýč, hrábě, lopata, kolečko, zahradnická lopatka

akce č.2 – lokalita pod „Oborou“ směrem k ČOV – výsadba 65 ks stromů, zakůlování, vyvázání, osazení krytů proti okusu
sraz 8.30 na konci ulice K Potoku u složených stromů 80 m před ČOV
rýč, hrábě

sobota 8.5.2010

lokalita „Interinvest“ – výsadba 50 ks stromů v zelených pasech podél místních komunikací

Propozice budou zaslány obyvatelům v lokalitě „Interinvest“ v průběhu příštího týdne.

Těším se na Vás 
Váš starosta

V Zelenči 28.4.2010                                                                          Ing.Michael Husinec