Czech POINT

Fotogalerie

zel_2014_5_00003 zel_2014_5_00021 zel_2014_5_00016 zel_2014_5_00020

Archiv

Přihlášení k odběru novinek

Vážení Zelenečáci,

rád bych Vám touto cestou poděkoval za Vaši dobrovolnickou účast na akcích, které proběhly o uplynulém víkendu. Sešlo se nás opravdu mnoho a musím přiznat, že takto velkou účast jsem nečekal. Jak výsadba motýlí louky, tak i úklid obce a výsadba stromů proběhly bez sebemenších problémů a díky hojné dobrovolnické účasti i velmi rychle.

Jsem na Zeleneč a její obyvatele opravdu hrdý. Velmi si vážím toho, že jste svůj volný čas věnovali práci pro obec a přispěli tak k jejímu rozkvětu. Všem za to patří mé velké díky!

Pro milovníky čísel tu máme pár statistických údajů:

Motýlí louka – zúčastnilo se 48 dobrovolníků, kteří vysadili 300 sazenic

Ukliďme svět, ukliďme Česko – dorazilo 86 účastníků, v Zelenči se sesbíralo 562 kg odpadu, další odpad byl sesbírán kolem skladových areálů P3 Park (150 kg) a ProLogis (100 kg), jejichž zaměstnanci se po výzvě spolku V Zelenči jsme doma také připojili

Výsadba stromů na Kapličce – odhadem přišlo asi 70 lidí, vysadilo a zakůlovalo se 215 dubů

Ing. Michael Husinec, starosta

Začíná II. etapa modernizace D11 v úseku km 0,00 – 8,00 (exit Jirny)

V rámci II. etapy modernizace D11 proběhne kompletní výměna vozovkových vrstev dopravní komunikace a oprava mimoúrovňové křižovatky Černý Most. Součástí oprav budou také čtyři mosty a odpočívky na třetím kilometru dálnice.

Stavební společnost Skanska začne s přípravnými pracemi v sobotu 30. 3. 2019. Prosíme počítejte s tím při vašich případných cestách o víkendu.

Po celu dobu rekonstrukce bude dálnice D11 opět průjezdná ve 2 + 2 pruzích. Dokončení veškerých stavebních prací je plánováno na září 2019.

Za veškeré nepříjemnosti v souvislosti se stavebními pracemi se předem omlouváme.

Skanska

Provozní doba březen 2019

Sobota            9,00 – 12,00               13,00 – 18,00

Neděle            9,00 – 12,00

Provozní doba od 6. 4. 2019 do odvolání:

Středa             13,00 – 18,00

Sobota            9,00  –  12,00             13,00 – 18,00

Neděle            9,00  –  12,00

Voliči, kteří chtějí hlasovat na území České republiky ve volbách do Evropského parlamentu, musí nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději do 16.00 hodin dne 14. dubna 2019 u obecního úřadu, v jehož správním obvodu jsou přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu, podat žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Žadatel by měl žádost vyplnit vždy latinkou. Žádost je nutné podávat osobně. Při podání žádosti se občan jiného členského státu EU prokáže platným průkazem totožnosti. K žádosti musí být přiloženo čestné prohlášení žadatele.

Vzor žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu pro občany jiných členských států EU (v jazyce českém, anglickém, francouzském a německém) je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva vnitra pod odkazem VOLBY – Volby do Evropského parlamentu https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx.

Žádost vyplní volič osobně na Obecním úřadě Zeleneč (zde jsou žádosti k dispozici).

Žádosti je možné podávat na Obecním úřadě Zeleneč v úředních hodinách:
PO 8.00 – 17.00
ÚT 8.00 – 16.00
ST 8.00 – 18.00
ČT 8.00 – 16.00
PÁ 8.00 – 12.00
SO 13.4.2019 ZAVŘENO
NE 14.4.2019 8.00 – 16.00