Czech POINT
Fotogalerie
zel_2014_5_00012 zel_2014_5_00019 zel_2014_5_00029 zel_2014_5_00005
Archiv
Přihlášení k odběru novinek

 

Obec Zeleneč se nachází ve Středočeském kraji přibližně 2 km východně od hranic hlavního města Praha (Horních Počernic). Obec má aktuálně asi 3050 trvale hlášených obyvatel.

V letech 1990 – 2000 byl v obci Zeleneč nově vybudován obecní vodovod, kanalizace s přečerpávací stanicí a čistírna odpadních vod. Dále byla provedena plošná plynofikace.

S přispěním obce byla v celé obci provedena kabelizace rozvodů nízkého napětí včetně výstavby několika nových trafostanic. Současně s tím obec zrekonstruovala a rozšířila veřejné osvětlení. V roce 1997 byla provedena telefonizace obce kabelovým vedením. Výstavba všech inženýrských sítí byla koordinována a po dokončení jednotlivých etap byly následně provedeny nové povrchy komunikací včetně nových chodníků. Do zelených pásů a podél příjezdových komunikací do Zelenče jakožto i v blízkém okolí obec vysázela stromy.

V obci Zeleneč je občanská vybavenost:

Zdravotnictví
 • zdravotní středisko praktického a dětského lékaře
 • stomatolog
 • zdravotnické zařízení fyzioterapie
 Školství
 • základní škola pro 1. a 2. stupeň (19 tříd),
 • mateřská škola (7 tříd)
 Sport
 • fotbalové hřiště,
 • golfové hřiště,
 • 2 antukové tenisové kurty,
 • krytá tenisová hala
 • 2 tělocvičny při ZŠ Zeleneč
 • cyklotrasy
 • 4 dětská hřiště
 • hřiště s umělým povrchem pro nohejbal, volejbal
 • asfaltová plocha pro scate včetně betonových prvků
 • hřiště pro floorball,
 • hřiště s umělým povrchem pro malou kopanou
Pohostinství
 • 2 restaurace
 • hospoda na hřišti,
 • cukrárna
 • stánek se zmrzlinou
Obchody
 • 2 obchody s potravinami
 • 1 obchod se smíšeným zbožím
Ostatní služby
 • pošta
 • poskytovatelé internetu

Dopravní obslužnost:

Obec má vynikající vlakové i autobusové spojení s Prahou. Cesta ze Zelenče trvá vlakem 30 minut na Masarykovo nádraží, autobusem linky 353 trvá jízda na Černý Most (metro trasa B) 20 minut. Významná je i dostupnost rychlostní silnice R10 na Ml. Boleslav a dálnice D11 na Hradec Králové.