Czech POINT
Fotogalerie
zel_2014_5_00017 zel_2014_5_00026 zel_2014_5_00027 zel_2014_5_00014
Archiv
Přihlášení k odběru novinek

Czech_point_227Czech POINT

(Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)

 


 

Poskytované služby

Je možné zde získat tyto výpisy:

 • Výpis z rejstříku trestů
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Výpis ze živnostenského rejstříku
 • Výpis bodového hodnocení řidiče
 • Výpis z insolvenčního rejstříku (veřejné zakázky)
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Poplatek za výpisy je stanoven na 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další stránku (i započatou).
  Poplatek za výpis z rejstříku trestů je stanoven na 100 Kč.

Datové schránky

 • Žádost o zřízení datové schránky
 • Žádost o znepřístupnění datové schránky
 • Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky
 • Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

Konverze

 • Autorizovaná konverze – z elektronické do listinné (na žádost)
 • Autorizovaná konverze – z listinné do elektronické (na žádost)
 • Autorizovaná konverze je zpoplatněna dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Cena je stanovena dle počtu konvertovaných stránek.

Upozornění :

Neposkytujeme službu vidimace a legalizace – ověřování podpisů a listin