Czech POINT
Fotogalerie
zel_2014_5_00026 zel_2014_5_00006 zel_2014_5_00014 zel_2014_5_00016
Archiv
Přihlášení k odběru novinek

Klára

Ve smyslu zákona o obcich č. 128/2000 Sb. (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle par.39 Obec Zeleneč oznamuje záměr:

Prodat:

– nemovitost s pozemkem ve vlastnictví obce vedenou na LV 10001 pro obec Zeleneč, k.ú. Mstětice, stavba občanské vybavenosti č.p. 17 (bývalá škola) na pozemku st. 21 o celkové výměře 607 m2 a přilehlý pozemek p.č. 222/10 zahrada o výměře 131 m2. Minimální cena dle znaleckého posudku.