Czech POINT
Fotogalerie
zel_2014_5_00028 zel_2014_5_00003 zel_2014_5_00006 zel_2014_5_00015
Archiv
Přihlášení k odběru novinek

Klára

Od pondělí 19. 8. 2019 uvádí Skanska do plného provozu zmodernizovaný levý jízdní pás dálnice D11 od 0,00 do 8,00 km z Hradce Králové do Prahy.
V pravém jízdním pásu ve směru na Hradec Králové zatím zůstanou do 25. 8. stávající dopravní opatření, v podobě mobilních svodidel, a to kvůli dokončení středových betonových svodidel a vodorovného značení. Předpokládáme, že celá stavba bez dopravních opatření bude zprůjezdněna v polovině září.
V rámci této II. etapy modernizace D11 v úseku od 0,00 – 8,00 km proběhla kompletní výměna vozovkových vrstev dopravní komunikace a oprava mimoúrovňové křižovatky Černý Most. Součástí oprav byly také čtyři mosty a odpočívky na třetím kilometru dálnice.

Obec Zeleneč přijme
• zaměstnance na úklid klubovny a přilehlých prostor (chodba + WC)
• místo: hřiště SK Zeleneč, Bezručova 439, Zeleneč
• vhodné pro studenty, maminky na MD nebo seniory
• nástup možný ihned
Podrobnosti na
• tel. 281 923 196
• mob. 606 359 879

Dnes firma TEMO – TELEKOMUNIKACE a.s. zahájila výkopové zemní práce na akci vysunuté DSLAMy v ulici Polní a Kasalova. DSLAMy jsou telekomunikační skříně, které budou do telekomunikační sítě připojeny optickými kabely. Zemní práce jsou prováděny za účelem položení chrániček pro tyto optické kabely. Práce byly zahájeny v nejsložitějším úseku stavby – křižovatka ul. Čsl. armády a ul. Mstětická u čínské restaurace. Jedná se o podvrt hlavní ulice a položení chrániček v chodníku podél restaurace u silnice Mstětická. Dopravně inženýrským opatřením k zajištění průchodu chodců byla část ul. Mstětická od restaurace ke křižovatce s ul. Kasalova zjednosměrněna. Obec souhlasila s tímto opatřením s požadavkem na zkrácení na nezbytně potřebnou dobu. U veřejné vyhlášky bylo uvedeno datum 19.7.2019. Tento termín, pokud nevznikne mimořádná situace (extrémní déšť, porucha na inženýrských sítích), by měl být dle stavbyvedoucího firmy TEMO – TELEKOMUNIKACE a.s. dodržen, tzn. že jednosměrka bude k tomuto termínu zrušena. Stavba je rozdělena na etapy a celá bude dokončena v průběhu prázdnin za cca 4 – 5 týdnů.
Za pochopení děkujeme.
Ing. Michael Husinec, starosta