Czech POINT
Fotogalerie
zel_2014_5_00001 zel_2014_5_00008 zel_2014_5_00019 zel_2014_5_00022
Archiv
Přihlášení k odběru novinek

Michael Husinec

Místo konání: Restaurace na hřišti
Doba konání : pondělí 7.10.2013 od 19.00 hodin

Navržený program:
1. Kontrola zápisu č. 15
2. Zpráva o plnění investičních a neinvestičních akcí 7-9/2013
3. Zpráva o finančním hospodaření 7-8/2013
4. Zpráva kontrolního výboru
5. Prodej pozemků
6. Zpráva finančního výboru
7. Úprava rozpočtu 2013 – rozpočtové opatření
8. Směrnice o pravidlech vedení účetnictví
– Směrnice o inventarizaci
– Odpisový plán
– Směrnice o rozpočtu a rozpočtovém hospodaření
– Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole
– Plán inventur
9. Smlouva o zřízení věcného břemene pro kabelové vedení 22 kV v k.ú. Mstětice mezi Obcí Zeleneč a ČEZ Distribuce
10. Vydání změny č. 4 územního plánu Zeleneč – část Mstětice
11. Krizový plán obce

Vážení spoluobčané,

V tomto týdnu byl distribuován leták nabízející dotovaný rozbor vody z vlastního zdroje nebo vodovodního řadu.
Pro vaši informaci a zejména k ušetření oněch 599,-Kč Vám za provozovatele vodovodu v Zelenči sděluji, že ze zákona pro obec vyplývá povinnost sledovat kvalitu dodávané vody a to 6x ročně. Z toho jsou 2 rozbory úplné a 4 krácené.
V příloze této informace Vám přikládám úplný rozbor pitné vody z veřejného vodovodu ze dne 28.1.2013, ze kterého vyplývá, že kvalita Vám dodávané vody je v souladu s normou.

voda