Czech POINT
Fotogalerie
zel_2014_5_00004 zel_2014_5_00007 zel_2014_5_00026 zel_2014_5_00020
Archiv
Přihlášení k odběru novinek

Michael Husinec

Navržený program:
1. Kontrola zápisu č. 5
2. Zpráva o plnění investičních a neinvestičních akcí 10-12/2015
3. Zpráva o finančním hospodaření 9-11/2015
4. Zpráva kontrolního výboru
5. Směna pozemků
6. Zpráva finančního výboru
7. Změna rozpočtu 2015 – Rozpočtové opatření č. 2
8. Návrh plánu investičních a neinvestičních akcí r. 2016
9. Rozpočet r. 2016 – projednání
10. Smlouvy
– o sběru, přepravě a odstraňování odpadu
– o spolupráci mezi obcí Zeleneč a obcí Svémyslice (chodník)
– o zřízení věcného břemene služebnosti – kabel nn ul. Tyršova, kabel nn ul. Jitrocelová
– dodatek č. 2 k pronájmu nebytových prostor (areál Ferony)
– dodatek ke smlouvě o pojištění majetku obce
11. Ceny vodné – stočné, svoz TKO, poplatek psi r. 2016
12. Volba přísedícího Okresního soudu Praha – východ

pozvanka_zastupitelstvo_4_2015

Vážení přátelé, sousedé a milovníci tance,
srdečně Vás zveme na taneční večer v Zelenečské tančírně,
v SOBOTU !!! 25.4.2015 od 19.00 – 23.00,
s živou hudbou Chuckberry Jam,
v restauraci Cihelna, opět v nekuřáckém prostředí.
Na programu dle vašeho výběru: standard, latina, polka, valčík, i salsa!
Pavel a Věra Raškovi
ZT

Vážení přátelé, sousedé a milovníci tance,
srdečně Vás zveme na taneční večer v Zelenečské tančírně,
v pátek 6.3.2015 od 19.00 – 23.00,
v restauraci Cihelna (dříve Oki-Doki), opět v nekuřáckém prostředí.
Na programu dle vašeho výběru: standard, latina, polka, valčík, i salsa!
Oblečení: pohodlné pro společenský párový tanec.
Těšíme se na Vás!
Pavel a Věra Raškovi

ZT

Zelenečská tančírna – příprava na plesovou sezónu!
Vážení přátelé, sousedé a milovníci tance,
srdečně Vás zveme na taneční večer v Zelenečské tančírně,
v pátek 30.1.2015 od 19.00 – 23.00,
v restauraci Cihelna (dříve Oki-Doki), opět v nekuřáckém prostředí.
Na programu dle vašeho výběru: standard, latina, polka, valčík, i salsa!
Oblečení: pohodlné pro společenský párový tanec.

A tentokrát budete mít i příležitost koupit si vstupenky na 13. Psychoterapeutický ples, který bude 13.2.2015 v Praze 6 (více info tel. 603551893).

Těšíme se na Vás!
Pavel a Věra Raškovi

ZT

Vážení přátelé, sousedé a milovníci tance,
srdečně Vás zveme na letní taneční večer v Zelenečské tančírně,
ve středu 9.7.2014 od 19.00 – 22.00,
v příjemné nekuřácké restauraci Cihelna (dříve Oki-Doki).
Na programu dle vašeho výběru: standard, latina, polka, valčík, i salsa!
Oblečení: pohodlné pro společenský párový tanec.
Těšíme se na Vás!
Pavel a Věra Raškovi
ZelenečskáTančírna