Czech POINT
Fotogalerie
zel_2014_5_00010 zel_2014_5_00028 zel_2014_5_00004 zel_2014_5_00010
Archiv
Přihlášení k odběru novinek

Dnes firma TEMO – TELEKOMUNIKACE a.s. zahájila výkopové zemní práce na akci vysunuté DSLAMy v ulici Polní a Kasalova. DSLAMy jsou telekomunikační skříně, které budou do telekomunikační sítě připojeny optickými kabely. Zemní práce jsou prováděny za účelem položení chrániček pro tyto optické kabely. Práce byly zahájeny v nejsložitějším úseku stavby – křižovatka ul. Čsl. armády a ul. Mstětická u čínské restaurace. Jedná se o podvrt hlavní ulice a položení chrániček v chodníku podél restaurace u silnice Mstětická. Dopravně inženýrským opatřením k zajištění průchodu chodců byla část ul. Mstětická od restaurace ke křižovatce s ul. Kasalova zjednosměrněna. Obec souhlasila s tímto opatřením s požadavkem na zkrácení na nezbytně potřebnou dobu. U veřejné vyhlášky bylo uvedeno datum 19.7.2019. Tento termín, pokud nevznikne mimořádná situace (extrémní déšť, porucha na inženýrských sítích), by měl být dle stavbyvedoucího firmy TEMO – TELEKOMUNIKACE a.s. dodržen, tzn. že jednosměrka bude k tomuto termínu zrušena. Stavba je rozdělena na etapy a celá bude dokončena v průběhu prázdnin za cca 4 – 5 týdnů.
Za pochopení děkujeme.
Ing. Michael Husinec, starosta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *