Czech POINT
Fotogalerie
zel_2014_5_00015 zel_2014_5_00006 zel_2014_5_00013 zel_2014_5_00020
Archiv
Přihlášení k odběru novinek

Místo konání: Restaurace na hřišti
Doba konání : pondělí 7.10.2013 od 19.00 hodin

Navržený program:
1. Kontrola zápisu č. 15
2. Zpráva o plnění investičních a neinvestičních akcí 7-9/2013
3. Zpráva o finančním hospodaření 7-8/2013
4. Zpráva kontrolního výboru
5. Prodej pozemků
6. Zpráva finančního výboru
7. Úprava rozpočtu 2013 – rozpočtové opatření
8. Směrnice o pravidlech vedení účetnictví
– Směrnice o inventarizaci
– Odpisový plán
– Směrnice o rozpočtu a rozpočtovém hospodaření
– Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole
– Plán inventur
9. Smlouva o zřízení věcného břemene pro kabelové vedení 22 kV v k.ú. Mstětice mezi Obcí Zeleneč a ČEZ Distribuce
10. Vydání změny č. 4 územního plánu Zeleneč – část Mstětice
11. Krizový plán obce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *